koenenernst Wij, koen en ernst, bedenken bijzondere kunstprojecten voor basisschoolkinderen in en om Leerdam. Tijdens deze projecten proberen wij juist iets te doen wat niet, of lastig, te organiseren is door een leerkracht binnen de reguliere teken- en handvaardigheidlessen. In samenspraak met de school ontstaat een projectidee, dit idee wordt door KOEN EN ERNST verder uitgewerkt. Elk project is daardoor uniek.

De leerlingen werken zowel in kleine groepen, als klassikaal, tevens is er ruimte voor groepsoverleg. Naast het creeren van werk, kan ook het exposeren deel uit maken van de projecten, zodat de leerlingen zelf ontdekken dat ze door middel van kunst hun verhaal kunnen vertellen en anderen met hun werk kunnen inspireren.

Om duurzaam en kostenbesparend te kunnen werken, maken KOEN EN ERNST bij voorkeur gebruik van reeds op school of in de buitenruimte aanwezige ondergronden en/ of materialen. Het eindresultaat is daardoor veelal, en bij voorkeur, van blijvende aard en voor veel kinderen toegankelijk.

KOEN EN ERNST hopen dat zowel gemeente Leerdam, als de basisscholen en andere partijen zich eveneens zullen inzetten om de projecten te laten slagen.

Het inspireren van kinderen door middel van kunst is ons ERNST, wij hopen dat u zo KOEN bent om met ons dit avontuur aan te gaan! ;-)